Tuia 250 Frequently Asked Questions / Ngā Pātai Auau (FAQ)

We have talked and listened to many communities, iwi and hapū throughout Aotearoa New Zealand about this national commemoration. These questions are those we have often been asked from people around the country, and these answers reflect the discussions we have had.
– Tuia 250 National Coordinating Committee Co-Chairs Dame Jenny Shipley and Hoturoa Barclay-Kerr.

Kua kōrerorero tahi mātou ko ngā hapori, ko ngā iwi, ko ngā hapū maha huri noa i Aotearoa e pā ana ki tēnei whakamaharatanga hui-ā-motu. Ko ngā pātai e whai ake nei, he pātai i whiua mai i ngā pito huri noa i te motu, ā, ko ngā whakautu he hua nō aua kōrerorero tahi.

Nā Kahurangi Jenny Shipley rāua ko Hoturoa Barclay-Kerr ko ngā tiamana o te Komiti Whakahaere ā-Motu o Tuia 250.

What exactly is Tuia 250?

2019 marks 250 years since the first onshore encounters between Māori and Pākehā, and the commemoration of this is called Tuia – Encounters 250 (Tuia 250).

It acknowledges all of our stories of arrival in Aotearoa New Zealand. It is a time when we can honour those who lost their lives during those first encounters, and reflect together on our many extraordinary stories of voyaging, navigation, landing and settlement.

He aha hoki te Tuia 250?

Ko 2019 te huritau 250 o te tūtakitanga, arā ko te tīmatanga o te tuituinga a te Māori me te Pākehā, nō reira ko Tuia 250 te ingoa o te whakamaharatanga.

He kaupapa tēnei e whakamana ai i ā tātou kōrero tuku iho katoa e hāngai ana ki tō tātou taunga mai ki Aotearoa. Ko tēnei tētahi wā ki te mihi atu ki a rātou i hinga ai i aua tūtakitaki, he wā hoki ki te maumahara, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō te whakatere waka, mō te tātai whetū, mō te taenga ki uta me te whakanoho i te whenua.

What is happening to commemorate Tuia 250?

The New Zealand Government’s key focus is commemorating the feats of voyaging and navigation that have shaped our nation. Tuia 250 provides us with an exceptional opportunity to experience our spectacular voyaging heritage up close, and to reflect on how we can forge a shared future together as a nation.

The Tuia 250 Voyage which commemorates these legacies will take place from October to December this year. Waka hourua and va’a tipaerua of the Tuia 250 Voyage will sail to sites of ancient and cultural significance to Māori, including Whangaparāoa (East Cape), landing site for Polynesian voyagers during the discovery of Aotearoa; Te Aurere (Northland), where Sir Hekenukumai Busby revitalised ocean voyaging for Māori; and many sites around Aotearoa that mark the arrivals of ancestral waka, such as Te Whitianga-nui-ā- Kupe (Coromandel) and Tūranganui-ā-Kiwa (Gisborne). A flotilla of waka hourua, va’a tipaerua and heritage ships will sail to sites in New Zealand, including the four main landing sites where the first onshore encounters between Māori and Pākehā took place: Tūranganui a Kiwa/ Gisborne, Whitianga / Mercury Bay on the Coromandel, the Bay of Islands and Marlborough.

A number of activities are planned and have already been happening in communities across the country. Murals expressing Tuia 250 themes have gone up in Northland. School kids in the Marlborough Sounds are applying historical narratives to game coding. There was a waka festival at Anaura Bay on the East Coast in April, and in Tūranganui a Kiwa / Gisborne, people have an opportunity to take in a dual heritage sail on a historic vessel, explore a waka hourua, engage in conversations and explore tipuna stories every month.

He aha ngā mahi a Tuia 250?

Ko te tino wawata o te Kāwanatanga o Aotearoa he whakanui i ngā mahi i tārai ai i tō tātou hītori – ko te hekenga, ko te whakatere waka tērā. Mā te Tuia 250 e whai wāhi ai atu tātou ki te ruku ki ngā momo mahi whakatere waka o ngā tūpuna, me te whai whakaaro atu ki āpōpō hei whenua kotahi.

Ka tū te Tuia 250 Voyage hei mea whakamahara i ēnei tukunga iho mai i te Whiringa-ā-Nuku ki te Hakihea i tēnei tau. Ka tere ngā waka hourua me ngā va’a tipaerua o Tuia 250 Voyage ki ngā wāhi tawhito, ki ngā wahi tapu ki te Māori, tae atu ki Whangaparāoa, te wāhi i tau ai ngā kaiwhakatere waka o te Moana-nui-a-Kiwa ki Aotearoa; Te Aurere (Tai Tokerau), te wāhi i whakaorahia ai e Tā Hekenukumai Busby te tikanga whakatere waka o te Māori; ki ngā wāhi huhua o te motu e tohu ana i te taunga o ngā waka onamata, pēnei i Te Whitianga-nui-a-Kupe, i Tūranganui-a-Kiwa. Ka whakaterea e te kāhui waka hourua, va’a tipaerua, kaipuke tāukiuki hoki ki ngā tauranga matua e whā, ko ngā wāhi tuatahi i tūtakitaki ai te Māori me te Pākehā: ki Tūranganui, ki Whitianga, ki Pēwhairangi i te Hiku o te Ika, ki te Tau Ihu o te Waka.

Kua whakamaheretia ētahi mahi whakanui, arā, kua oti kē ētahi mahi ā-hapori huri noa i te motu. Kua whakairia kētia ētahi pikitia pakiwaitara mō ngā kaupapa Tuia 250 i Te Tai Tokerau. Kua tuhia e ngā ākonga kura o Te Tau Ihu o te Waka ngā kōrero tuku iho ki te reo whakawaehere kēmu rorohiko I tū tētahi hui ahurei waka ki Anaura Bay i te Tai Rāwhiti i te Pāenga-whāwhā, waihoki, ia marama ki Tūranga-nui-a-Kiwa kua tukua he wāhi ki ngā tāngata ki te eke kaipuke tawhito, ki te tirotiro haere i te waka hourua, ki te whakawhitiwhiti kōrero me te whakarongo ki ngā kōrero tupuna.

So are you calling this a commemoration or a celebration?

Tuia 250 commemorates those first encounters between Māori and Pākehā, but in addition we are celebrating our voyaging histories, and sharing those stories that haven’t previously been told to wider New Zealand. In the past, the recording and teaching of New Zealand’s history and the arrival of James Cook has been unbalanced. Tuia 250 is an opportunity to take a richer, more robust and honest look at our history. We want to empower communities to share all the origin stories of their regions, giving voice to seldom-heard accounts of our past – both painful and remarkable.

Nō reira, e kī ana koe he whakamahara tēnei, he whakanuitanga rānei?

He whakamaharatanga a Tuia 250 ki ngā tūtakinga tuatahi o te Māori me te Pākehā, heoi, he whakanui hoki i ngā kōrero whakatere waka o neherā kāore anō kia rangona e ngā taringa o te marea o Aotearoa. I ngā tau o mua, ko ngā kōrero hītori i puritia, i whakaakohia e pā ana ki a Kāpene Kuki, he kōrero tītaha. Ko Tuia 250 te wāhi e tāea ai te aro tika, te aro tūturu ki ā tātou kōrero tuku iho. He hiahia nō mātou ki te whakamana i ngā hapori ki te toha i ngā kōrero mō te hekenga nui i ō rātou takiwā, kia whai wāhi atu ngā kōrero tuku iho e kore e rangona whānuitia – te mamae me te whakamīharo.

Where did the name Tuia 250 come from?

The commemoration was given the name ‘Tuia’ by kaumātua (elder) Wirangi Pera. Tuia, meaning ‘to weave or bind,’ is drawn from a whakataukī (proverb) and karakia (ritual chant) that refers to the bonds established between people when they work together. This term has been joined with a European concept of time, ‘Encounters – 250’, to reflect the dual heritage nature of the programme.

I takea mai te ingoa Tuia 250 i hea?

I tapaina te ingoa ‘Tuia’ ki te kaupapa whakamahara nei e te kaumātua, e Wirangi Pera. Ko te ‘tuia’ i takea mai i te whakataukī me te karakia e taki ana i ngā herenga tangata. Kua āpitihia te momo o te āo Pākehā – te wā, ‘Tuinga – 250’, kia rangona ai te wairua tukunga iho ā-tokorua o te kaupapa.

Why is the Government taking this approach?

Tuia 250 is an opportunity to take an honest, close look at the diverse and complex history of Aotearoa. In the past, the recording and teaching of New Zealand’s history has often focused on the arrival of James Cook as the beginning of our nation’s story. This account overlooked the earlier feats of voyaging and discovery by the ancestors of Māori, and has rightly been challenged. So Tuia 250 invites communities to share all the stories of first
arrivals in their regions, giving New Zealanders and the world a unique opportunity to hear seldom-heard accounts of our past – some for the first time

He aha i whai ai te Kāwanatanga i tēnei ara?

Ko Tuia 250 tētahi wāhi ki te āta titiro ki ngā peka maha o ngā kōrero tuku iho o Aotearoa. I ngā tau o mua, e ai ki ngā hītori o Aotearoa ko te taenga mai o Kāpene Kuki te tīmatanga o ngā kōrero tuku iho o Aotearoa. I mahue ngā kōrero mō te hekenga nui o ngā tūpuna Māori, nā whai anō, ka whakahēngia e ētahi, ka mutu me wero ka tika. Nō reira i karangahia ngā hapori eTuia 250 ki te tohatoha i ā rātou kōrero mō te hekenga nui i ō rātou takiwā kia rangona e te iwi o Aotearoa, o te ao whānui, ngā kōrero tuku ihu – mō te wā tuatahi mā ētahi.

How does the commemoration affect all of New Zealand?

This commemoration not only acknowledges the past, it is forward-looking. It includes all New Zealanders. As we consider our shared future, Tuia 250 also recognises the subsequent settlement and migration of Aotearoa by everyone who calls New Zealand home. Tuia 250 is an opportunity for everyone to think about who we are as a nation – whether we arrived long ago by waka or ship, or last week by plane.

Ka pēhea e pānga ai a Aotearoa whānui e tēnei whakamaharatanga?

Ehara i te mea he kaupapa hokinga mahara noa iho tēnei whakamaharatanga, he titiro whakamua hoki. Mā te iwi o Aotearoa katoa tēnei kaupapa. I a tātou e āta whakaaro ana mō te noho tahitanga ā ngā tau e heke mai ana, kei te aro a Tuia 250 ki ngā tauiwi katoa ki Aotearoa, ki a rātou e kī ana ko Aotearoa tō rātou kāinga. Ko Tuia 250 tētahi kaupapa e taea ai e tēnā, e tēnā, te āta whakaaro atu ki a tātou hei whenua kotahi – ahakoa i tae mai mā runga kaipuke, waka rānei, inamata, i tae mai mā runga rererangi i tērā wiki kē rānei.

How have iwi responded to this commemoration?

Engagement with iwi, particularly in the landing sites, has been extensive, honest,
constructive, challenging, and ultimately positive. Māori communities we have engaged have supported the vision of Tuia 250 as an opportunity for people of Aotearoa New Zealand (new and established) to strengthen our sense of connection and belonging through a deepened understanding of the history of these islands.
The generosity of iwi in sharing their knowledge, traditions and practices around the settlement of Aotearoa by their ancestors is invaluable. They have also shared stories of the first meetings between Māori and Pākehā that occurred many generations later, and the cost of those encounters, especially where lives were lost.

He aha ngā whakaaro o te iwi Māori ki tēnei whakamaharatanga?

Kua kaha, kua tūturu, kua uaua, kua hōhonu, kua whai hua hoki te mahi tahi i te iwi Māori, me te arotahi ki ngā iwi nō ngā wāhi taunga waka. Kua tautoko ngā hapori Māori i torotorohia ai e mātou i te wawata o Tuia 250 kia whai wāhi atu ai te iwi o Aotearoa (waewae tapu, haukāinga rānei), ki te whakakaha i ngā here tangata i runga i te mōhio ki ngā kōrero tika mo tēnei motu.

Me mihi ki ngā iwi e tohatoha ana i ō rātou mōhiotanga, i ō rātou tikanga e pā ana ki te taenga mai o ō rātou tūpuna ki Aotearoa. Kua toha hoki rātou i ngā kōrero tuku iho e pā ana ki ngā tūtakinga tuatahi o te Māori me te Pākehā i ngā rautau whai muri ake, me te utu nui o aua tūtakinga, utu-tangata hoki.

Where does colonisation sit in this debate?

The story of the colonisation of Aotearoa is often painful, and takes courage to share and to hear. We encourage people to join in these difficult conversations, and to understand that different groups of New Zealanders have had different experiences of colonisation, depending on their own family histories.

Kei hea te kaupapa tāmitanga i ēnei whiringa kōrero?

He taumaha ngā kōrero mō te tāmitanga, me māia te tangata e tohatoha ai, e whakarongo rānei ai ki aua kōrero. He hiahia nō mātou kia whai wāhi atu ai te tangata ki ēnei matapaki taumaha i runga i te mōhio kei tēnā rōpū, kei tēnā rōpū ōna ake wheako me ōna ake whakapapa whānau e pā ana ki te tāmitanga.

Will Tuia 250 allow racism to be addressed?

Yes. This is a very important opportunity for us to address questions around attitudes to race, religion, culture and our own unconscious biases. These are painful yet timely conversations for our nation to be having.

Ka whai wāhi atu te matapaki i te kaikiri i te Tuia 250?

Āe. He wāhi nui ki te whakautu i ngā pātai e pā ana ki ngā whaiaro ki te kaikiri, ki ngā whakapono, ki ngā ahurea, ki ā tātou ake ngākau kino hoki. He taumaha ngā kaupapa kōrero nei, heoi, koia nei te wā ki te matapaki i ēnei kōrero.

Is it true that the inclusion of Polynesian voyaging history is a way of avoiding questions about Cook’s purpose and actions in New Zealand, and the subsequent colonisation that occurred?

The Pacific voyaging history of our nation has been largely untold and unknown. An important way to address colonial histories is to include and appreciate the perspectives of indigenous peoples. The chance for New Zealanders to understand that Polynesians were the first in the world to develop blue water sailing, and to sail and explore the world’s largest ocean is an important contribution that Tuia 250 can make to this wider conversation.

He tika te kōrero kua tāpirihia ngā kōrero tuku iho whakatere waka o te Moana-nui-a-Kiwa hei mea karo i ngā urupounamu e pā ana ki ngā whāinga me ngā mahi a Kuki i Aotearoa, me ngā mahi tāmitanga i whai ake ai?

Kāore anō kia tino horahia ngā kōrero whakatere waka o te Moana-nui-a-Kiwa. Ki te pīrangi tātou ki te aro atu ki te hītori o tauiwi ki tēnei whenua, me whai wāhi atu te tirohanga o te iwi taketake. Mēnā ko tētahi hua o te Tuia 250 he whakamōhio i te iwi o Aotearoa ki ngā kōrero mō ngā iwi o te Moana-nui-a-Kiwa hei kaiwhakatere waka kōmaru tuatahi o te ao me tā rātou whakatere i te moana tino nui o te ao, he mea nui tērā.

How will New Zealanders relate to this conversation?

New Zealanders will be encouraged to explore their own stories of arrival and settlement. Some have whakapapa or genealogies that reach back 43 generations, others trace back to more recent arrivals. It’s important that we all understand our own stories, why our ancestors came here, what their lives were like, and what they hoped for us, their descendants. Understanding why we call this place home and how we can contribute to making it fantastic is a great way of remembering those ancestral arrivals.

Ka aro pēhea te iwi o Aotearoa ki tēnei kaupapa?

Ka whakatenatenahia te iwi o Aotearoa ki te rangahau i ō rātou ake kōrero tuku iho mō te hekenga mai me te whakanoho whenua. Ko ētahi he whakapapa e 43 whakatupuranga te nui, ko ētahi he uri nō te iwi kātahi anō ka tau mai. He mea nui kia mōhio ai tātou i ā tātou ake kōrero tuku iho, he aha i haere mai ai ō tātou tūpuna ki konei, i pēhea tō rātou ao, he aha ō rātou wawata mō tātou, ngā uri. Ko te mōhio he aha e kīia ai he tūrangawaewae te whenua nei me te whakapau kaha kia pai rawa atu tēnei motu – mā reira tātou e mihi atu ai ki aua tūpuna i heke mai ai.

How will people not close to the New Zealand coastline be able to participate?

There will be many activities happening across the country which will be listed on the Tuia 250 website. The public will also be able to track the Tuia 250 Voyage online, from when the first vessel (a va’a tipaerua) leaves from Tahiti in August, coming down to New Zealand.
It is hoped that Tuia 250’s call of ‘Let’s Talk’ will be explored by many organisations, institutions, individuals and families. By talking and listening to each other, we gain mutual respect and understanding about people’s lives, and their different reasons for making New Zealand their home. Details on the website will provide further information.

Ka pēhea e whai wāhi ai ērā e noho ai ki tuawhenua kē?

He maha ngā hui huri noa i te motu ka whakairihia ki te pae tukutuku Tuia 250. Ka taea hoki e te iwi whānui te whai atu i te Tuia 250 Voyage mā te ipurangi, mai i te wehenga o te waka tuatahi (va’a tipaerua) i Tahiti i te Hereturikōkā ki te ahu mai ki Aotearoa.

Ko te tūmanako ka uruparetia e ngā pākihi, e ngā umanga, e ngā tāngata, e ngā whānau hoki tā Tuia 250 karanga ‘Kia Kōrero Tahi’. Mā te kōrero me te whakarongo, tātou ki a tātou, ka whai mana, ka whai māramatanga hoki e pā ana ki tēnā, ki tēnā me ngā take huhua e noho ai rātou ki Aotearoa. Kei te pae tukutuku te whānuitanga o ngā kōrero.

What experiences and what legacy will Tuia 250 provide?

From October to December 2019, the Tuia 250 Voyage will take place throughout New Zealand. The Voyage, and the stories that will be told along the way will be kept as a record to share with future generations. After 2019, we will continue to explore the Tuia concept. By 2040, the Treaty of Waitangi will be 200 years old. As we develop our confidence as a nation, we must ensure that our dual heritage and all our stories, both historic and current,
are equally accessible, respected, valued and shared.

He aha ngā wheako me ngā waihotanga mai o Tuia 250?

Mai i te Whiringa-ā-Nuku ki te Hakihea 2019, ka tere te Tuia 250 Voyage huri noa i Aotearoa. Ka puritia te Voyage me ngā kōrero hei kōrero tuku iho mā ngā whakatupuranga e heke mai nei. Whai muri i te tau 2019 ka whirihia tonutia te kaupapa Tuia. Hei te tau 2040 ka 200 tau te Tiriti o Waitangi. Ka ū ana, ka māia ana tātou hei iwi o te whenua nei, me whai mana ngā tuku ihotanga o ngā taha e rua, me ngā kōrero tuku iho katoa, nō mua, nō nāianei hoki.

What does Pākehā mean in the context of Tuia 250?

Pākehā is a word coined by Māori to describe their fellow New Zealanders who arrived and settled in Aotearoa after 1769.
The word Pākehā translated means Pā-touched, ke -different, hā- life breath and denotes a person distinct and different from Māori. The term Pākehā has evolved over the last 250 years to embrace all New Zealanders who do not have a direct ancestral whakapapa (genealogy) connection to Aotearoa pre-1769.
Today, Pākehā is an inclusive and multi-stranded concept. It acknowledges that Pākehā, regardless of when they arrived, bring and share their own unique cultures, traditions, knowledge and experiences as New Zealanders, and in doing so they acknowledge and work with Māori, as tangata whenua, as we continue to build our nation and our future
together.

He aha te tikanga o te kupu Pākehā i tēnei horopaki o Tuia 250?

I tukua te kupu Pākehā e te Māori ki ngā tāngata i tae mai ai ki Aotearoa whai muri i te tau 1769.

Ko te kupu Pākehā he kupu e kī ana pā-whakapā, kē-rerekē, hā-hā o te ora. He tangata e rerekē ana ki te Māori. Kua huri te tikanga o te kupu Pākehā i ēnei 250 tau hei kupu mō ngā tāngata katoa o Aotearoa karekau he whakapapa ki Aotearoa nō mua i te 1769.

I tēnei rā, ko te kupu Pākehā he kupu kaupapa huhua. He kupu e kī ana ahakoa te wā i tae mai ai, kua haria mai e rātou ngā ahurea, ngā tikanga, ngā mōhiotanga me ngā wheako hei iwi nō Aotearoa. Waihoki, ka mahi tahi rātou i te taha o te iwi Māori hei tangata whenua ki te hanga i te ao pai mō ngā mokopuna o āpōpō.

What does ‘dual heritage’ mean?

Dual heritage acknowledges and respects the fact that Māori are the indigenous people of New Zealand, and that others have brought different traditions and values, experiences, religions and ethnicities to New Zealand. Each of us is rich in our own ancestral heritages.
The challenge of Tuia 250 is to find ways of forging a shared future together. Confident in who we are, respecting our differences, but seeking values and purposes in common. At the heart of Tuia 250 it is the challenge to know and understand our full history, humble in acknowledging past encounters good and bad, making us stronger and better as a nation, weaving the threads that bind us together.

He aha te tikanga o ‘dual heritage’?

Ko tēnei he whakaaro e kī ana ko te Māori te tangata whenua o Aotearoa ka tahi, ka rua, kua haria mai he tikanga, he uara, he wheako, he whakapono, he whakapapa rerekē ki Aotearoa nei e ētahi atu. He whakapapa rangatira tō tēnā iwi, tō tēnā iwi. Ko te wero o Tuia 250 he kimi i te huarahi kia hīkoi tahi ai tātou hei ngā tau e heke mai nei. He mauri tau ki te tuakiri o te tangata ahakoa ōna rerekētanga, me te kimi i ngā uara me ngā wawata ōrite. Ko te tino ngako o Tuia 250 he wawata kia mōhio te katoa i ngā kōrero tuku iho katoa ahakoa ōna pai, ōna kino, mā reira e kaha ake ai tātou hei whenua, hei herenga tangata.

How much money is the Government investing in this commemoration?

The Government has allocated $13.5 million to this commemoration. A significant portion of this funding will be used to develop and deliver the national voyaging event, including paying for vessels, crews and traveling costs around New Zealand.
An additional $9 million was available for community-led events and projects that aligned with the Tuia 250 kaupapa through the Lottery Tuia Encounters 250 fund.

E hia te pūtea i tukuna ai e te Kāwanatanga ki te whakamaharatanga nei?

$13.5 miriona kua tukuna e te Kāwanatanga ki tēnei whakamaharatanga. He wāhanga nui o tēnei pūtea ka whakapaua ki te whakahaere i te whakatere waka ā-motu, tae atu ki te utu i ngā poti, i ngā kāhui whakatere waka me ngā utu huri haere i Aotearoa.

He $9 miriona tāra i tukua ki te pūtea Lottery Tuia Encounters 250 hei tautoko i ngā kaupapa hapori e hāngai pū ana ki te Tuia 250.

Tuia250Marlborough_P520.png

In 2019, New Zealand will mark 250 years since the first meetings between Māori and Pākehā during James Cook and the Endeavour’s 1769 voyage to Aotearoa New Zealand. Tuia – Encounters 250 will acknowledge this pivotal moment in our nation’s history as well as the extraordinary feats of Pacific voyagers who reached and settled in Aotearoa many years earlier.

  • Totaranui 250 Facebook
  • Twitter -Totaranui 250 Trust
  • Grey YouTube Icon
  • neighbourly1
  • Instagram - Totaranui 250 Trust